New items
Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny : prawno-organizacyjne zasady działania administracji publicznej i organów dowodzenia sił zbrojnych w warunkach zewnętrzego zagrożenia państwa i w czasie wojny
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : studia II stopnia : kierunek : zarządzanie E-2022. Cz. 2
Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa
Dolny Bóbr - Nysa Łużycka 1945 : walki na obszarze między Bobrem i Nysą Łużycką w lutym 1945 r
Zarządzanie motywacją pracowników