New items
Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 E-2021. Cz. 2
Niemcy wobec wojny : rok zmian
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona ludności w perspektywie 2030 roku
Taktyka rosyjskich pooddziałów rozpoznawczych. Cz. 1,