New items
Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego
It's grammar time. 4
Przesiedleńcy : wielka epopeja Polaków, 1944-1946
Ryzyko i kryzys w procesie rozwoju organizacji
Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020. T. 9