New items
W tajnej służbie : wykłady płk. dypl. Stefana Mayera o polskim wywiadzie wojskowym w okresie 1918-1945
Relaks akademicki : przykłady działań wspierających zdrowie psychiczne w środowisku akademickim
Współczesny człowiek wobec wyzwań : szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni : aspekty społeczne - techniczne - prawne
Odrzania : podróż po ziemiach odzyskanych
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa rakietowa i artylerii, specjalność artyleria lufowa, artyleria rakietowa, przeciwpancerne pociski kierowane