New items
Cyfrowy HR : organizacja w warunkach transformacji technologicznej
Redukcja ryzyka pożarów lasu w Polsce : zarys problematyki
The Infantry Rifle Platoon and Squad : FM 3-21.8 (FM 7-8) : field manual No. 3-21.8
Terroryzm/antyterroryzm : dwie dekady po zamachach z 11 września
Mindset : the new psychology of success