New items
Sztuka wojenna : chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej oraz w życiu i w interesach
Psychologia szefa. [T.] 3,
Zarządzanie i jakość w systemie bezpieczeństwa państwa : polsko-angielski słownik haseł i terminów
Blaze
Aneks do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : kierunek studiów : informatyka : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022