New items
Karkonosze : atlas turystyczny
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rozwój, wielowymiarowość, podejścia badawcze
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 E-2021. Cz. 2
Przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym w ramach działań na rzecz wsparcia sił bezpieczeństwa : DU-3.16.1
Security in Indo-Pacific and development of Oceania : commonwealth's presence in the region