New items
Socjotechniki w praktyce : podręcznik etycznego hakera
Układ
The power of positive leadership : how and why positive leaders transform teams and organizations and change the world
Innowacje oszczędne : dojrzałość koncepcji w Polsce a bezpieczeństwo przedsiębiorstw
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych