New items
Lawinia
Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece : doświadczenia i wyzwania
Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020. T. 9
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Praktyczna algebra liniowa dla analityków danych : od podstawowych koncepcji do użytecznych aplikacji w Pythonie