New items
The leadership moment : nine true stories of triumph and disaster and their lessons for us all
Przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym w ramach działań na rzecz wsparcia sił bezpieczeństwa : DU-3.16.1
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rozwój, wielowymiarowość, podejścia badawcze
Taktyka rosyjskich pooddziałów rozpoznawczych. Cz. 1,
Burza dziejowa : pamiętnik z wojny światowej 1914 - 1917 ; W zamęcie : Burzy dziejowej część trzecia : przyczynek do formacji polskich w Rosji 1917 - 1918