Nowości
Zwinne zarządzanie projektami
Od cyfryzacji i robotyzacji do sztucznej inteligencji : wyzwania dla gospodarki i rynku pracy
Brak okładki
Ostatnie życzenie
Rosyjska sztuka operacyjna : teoria i praktyka
Siły zbrojne w polityce i systemie bezpieczeństwa państwa