Nowości
Inwazja Rosji na Ukrainę 2022 : źródła, przebieg, konsekwencje
Mowa ciała
AS : wspomnienia legendarnego dowódcy Dywizjonu 303
Kultura pokoju : współczesne problemy Wojny i Pokoju
Modus operandi sił specjalnych. T. 4,