New items
Rodo w praktyce : odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
Sztuczna inteligencja : nowe spojrzenie. T. 2
Zbiór kart przedmiotów do aneksu do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2021. Cz. 1
Interdyscyplinarność bezpieczeństwa : wybrane konteksty
Magazynowanie i obsługa rynku : wybrane zagadnienia z logistyki : teoria, przykłady, zadania i rozwiązania