New items
Aneks do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : kierunek studiów : informatyka : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
Białoruś w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Zmiany klimatu : polityka, ideologia, nauka, fakty
Rzymska flota wojenna w czasach II wojny punickiej i I macedońskiej (218-201 p.n.e.) : organizacja i działania operacyjne
Trzcinowisko