New items
Badania jakościowe : metody i zastosowania
Ramy prawne funkcjonowania Private Military and Security Companies w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i praktyce
Jak powstała bomba atomowa
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024