Nowości
Krzyżyk niespodziany : czas Goralenvolk
Cyberbezpieczeństwo : strategie ataku i obrony : jak osiągnąć najwyższy możliwy stan zabezpieczeń systemu informatycznego
Odpowiedzialność dyscyplinarna w uczelniach wyższych : komentarz do art. 275-322 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Cykle życia publikacji naukowych warunkowane praktyką cytowania piśmiennictwa
Brak okładki
Program kursu instruktora szkolenia strzeleckiego / ogniowego (pistolet wojskowy, karabinek szturmowy)