Nowości
Samorząd terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów oraz do aneksu do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2020. Cz. 3
Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie
Jan Kowalewski (1892-1965) : kryptolog do zadań specjalnych
Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych : metodyka, przykłady