New items
Zarządzanie organizacją : współczesne perspektywy badawcze
Teoretyczne ujęcie bezpieczeństwa : zarys problematyki
Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu : antropologia straty i cierpienia
Baczyński uszlachetnia
Ewakuacja uczestników imprez o charakterze masowym