New items
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2022. Cz. 3
Siły psychohistorii : zrozumieć wczoraj, by zawładnąć jutrem
Bielma : Kosma Ejcherst
Proces dowodzenia na szczeblu batalionu zmechanizowanego : (skrypt)