New items
Logistyka dystrybucji : trendy, wyzwania, przykłady
Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań nauk społecznych
Modelowanie bezpieczeństwa inteligentnych systemów transportowych
Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku
Polityka społeczna : rozważania o teorii i praktyce