New items
Leadership in dangerous situations : a handbook for the Armed Forces, Emergency Service, and First Responders
Polsko - ukraińska współpraca wojskowa po 1991 roku
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji
Oczy dywizji : Batalion Rozpoznawczy 17. Dywizji Grenadierów Pancernych SS Götz von Berlichingen
Krótkowzroczność strategiczna menedżerów