Nowości
Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej : prognozowanie, projektowanie, edukacja
Kradzież
Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą : wyzwania, ryzyka, rekomendacje
Wyprawa pod Toropiec : ze studiów nad wojnami moskiewskimi Stefana Batorego
Pacyfik : piekło było za ocenem