New items
Badanie i zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym z zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji
Układ wielkości organizacyjnych : koncepcja metodologiczna badania rzeczywistości organizacyjnej
Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań nauk społecznych
Polsko - ukraińska współpraca wojskowa po 1991 roku
Polityka społeczna : rozważania o teorii i praktyce