New items
Współczesne problemy resocjalizacji : w stronę integracji teorii z praktyką
Program kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska dowódców plutonów (równorzędnych w pionie dowódczym)
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2021. Cz. 3
Rozwój taktyki w ciągu Wielkiej Wojny
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2022. Cz. 3