New items
Socjotechniki w praktyce : podręcznik etycznego hakera
Militarne (nie)bezpieczeństwo Polski po rosyjskiej agresji na Ukrainę (2022)
Zastosowanie biometrii w zautomatyzowanej kontroli granicznej jako podstawowe narzędzie bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej
Retoryka w dydaktyce akademickiej : perspektywa pedagogiczno-filozoficzna
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2023. Cz. 2