New items
Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan
Konsekwencje wojny na Ukrainie dla polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego
Oblężenie
Oficer
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 E-2021. Cz. 2