New items
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XIII,
Podstawy zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych
Sąpierz
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2022. Cz. 1-ANEKS 1
Spaecial OPS : journal of the elite forces & SWAT UNITS, vol. 35