New items
Wojna : antologia reportażu wojennego
Taktyki sił zbrojnych w życiu i biznesie : skuteczność, reputacja, wpływ
Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 2
Sprawność współdziałania podmiotów w zarządzaniu kryzysowym
Kultura strategiczna w prowadzeniu wojen hybrydowych