New items
Złoty krąg
Taktyki sił zbrojnych w życiu i biznesie : skuteczność, reputacja, wpływ
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : informatyka : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 E-2020. Cz. 3
Speaking and writing expert : how to pass STANAG 6001 English exam : level 3
Reflections on the complexities of the COVID-19 pandemic : perspectives from the global south