New items
Blue team i cyberbezpieczeństwo : zestaw narzędzi dla specjalistów od zabezpieczeń w sieci
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 E-2023. Cz. 1
Przygotowanie kadry logistycznej na potrzeby współczesnych Sił Zbrojnych
Efektywne zarządzanie konfliktem i stresem zawodowym w organizacji
Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami