New items
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk specjalnych
Zasadzka w działaniach lekkiej piechoty : studium taktyczne
Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie
Retoryka w dydaktyce akademickiej : perspektywa pedagogiczno-filozoficzna
Socjotechniki w praktyce : podręcznik etycznego hakera