New items
Podstawy logistyki
Rozpoznanie, ocena i ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych przy urządzeniach techniki wojskowej : poradnik dla Inspektorów ochrony przed polem elektromagnetycznym resortu obrony narodowej
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : logistyka E-2023. Cz. 3
Bezpieczeństwo systemów informatycznych : zasady i praktyka. T. 2
E-learning akademicki : perspektywa wybranych dyscyplin nauk społecznych