Nowości
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : studia II stopnia : kierunek : zarządzanie E-2023. Cz. 3
Przygotowanie kadry logistycznej na potrzeby współczesnych Sił Zbrojnych
Szczury Wrocławia : szpital
Od cyfryzacji i robotyzacji do sztucznej inteligencji : wyzwania dla gospodarki i rynku pracy
Strach i przywództwo : człowiek. kultura. adiutuizm