New items
Postaw na charakter i kompetencje : stanowisko i władza nie zrobią z ciebie lidera
Ramy prawne funkcjonowania Private Military and Security Companies w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i praktyce
Tajne służby Rzeczypospolitej w latach 1939-1945
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2022. Cz. 4
Mechanizmy ochrony ludności w redukcji ryzyka katastrof : wybrane zagadnienia