New items
Wsparcie i zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania : DD-4.22(A) wersja 2
Repatriacja amerykańskich jeńców wojennych i cywilów z radzieckich jednostek repatriacyjnych na terenie Polski w latach 1944-1945
Konsekwencje wojny na Ukrainie dla polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego
Kultura strategiczna w prowadzeniu wojen hybrydowych
Globalne łańcuchy wartości : uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania