Nowości
Gra o prawdę czyli o uczciwości w biznesie : rozmowy z chatem
Weapons of the U.S. Army Rangers
Działalność kontrwywiadowcza FBI
Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego
Halo, pogotowie? : jak ratować życie i nie przesadzić