New items
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 E-2021. Cz. 3
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej, grupa osobowa rozpoznania ogólnego
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana, specjalność ogólna
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia I stopnia : kierunek : logistyka E-2022. Cz. 3
Przedsiębiorczość strategiczna jako koncepcja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw