New items
Podstawy zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2023. Cz. 1
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych = Multimedia presentations in scientific speeches
Wybrane zagadnienia z ratownictwa specjalistycznego. Cz. 2
Prawo administracyjne : zbiór przepisów 2023 : Kodeks postępowania cywilnego ; Ordynacja podatkowa ; Samorządowe kolegia odwoławcze ; Postępowanie egzekucyjne w administracji ; Prawo o ustroju sądów administracyjnych ; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ; Koszt i opłaty