New items
Cyberprzestępczość i nowe technologie : współczesne wyzwania nauk prawnych = Cybercrime and new technologies : contemporary challenges of legal sciences
Modus operandi sił specjalnych. T. 5,
Napisz pracę dyplomową w Microsoft Word
Utrata kontaktu z rzeczywistością : jak sztuczna inteligencja i wirtualne światy przejmują nad nami kontrolę
Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z : różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy - na przykładzie Rudy Śląskiej