New items
Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne : znaczenie orientacji przedsiębiorczej sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego
Wojna i stres : rola zasobów psychologicznych w radzeniu sobie ze stresem u żołnierzy uczestniczących w misjach poza granicami kraju
Sztuka wojenna : chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej oraz w życiu i w interesach
On killing : the psychological cost of learning to kill in war and society
Wojenne zdobycze, łupy, trofea : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej