New items
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy inżynierii wojskowej, grupa osobowa saperska
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz. 5, Pt. 5
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Splątanie
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : studia II stopnia : kierunek : zarządzanie E-2023. Cz. 1