New items
Młodzi dorośli wobec dezinformacji : katalogi i rzeczywiste profile kompetencji cyfrowych
Wojska Rakietowe i Artyleria Sił Zbrojnych Ukrainy 1991-2023
Aneks do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 2
Współczesny człowiek wobec wyzwań : szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni : aspekty społeczne - techniczne - prawne