New items
Rozpoznanie, ocena i ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych przy urządzeniach techniki wojskowej : poradnik dla Inspektorów ochrony przed polem elektromagnetycznym resortu obrony narodowej
Młodzi dorośli wobec dezinformacji : katalogi i rzeczywiste profile kompetencji cyfrowych
Public relations : wizerunek, reputacja, tożsamość
Umysł przestępcy : tajniki kryminalnego profilowania psychologicznego
Balistyka dla snajperów : praktyczny poradnik