New items
Wojna o rzeczywostość : jak walczyć z dezinformacją, propagandą i fejkami na informacyjnym froncie
Transhumanizm : w stronę biopolityki ponowoczesnej
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej, grupa osobowa rozpoznania i zakłóceń elektronicznych
Bezpieczeństwo narodowe : teoretyczne i praktyczne aspekty
Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa strategii NATO : od Traktatu Północnoatlantyckiego do refleksji strategicznej trzeciej dekady XXI wieku