Nowości
Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
Rodo w praktyce : odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Jak nie stać się ofiarą : teoria samoobrony
Zbiór kart przedmiotów do aneksu do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2021. Cz. 2