Nowości
Ludzie, nie zasoby : jak reagować na zmiany i budować kulturę zaangażowania
Psychologia szefa. [T.] 3,
Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Zadra
Jak nie stać się ofiarą : teoria samoobrony