New items
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy logistyki, grupa osobowa ogólnologistyczna
Trening bez przyrządów
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów oraz do aneksu do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2020. Cz. 3
Nowoczesne zarządzanie : najnowsze trendy, koncepcje i metody w zarządzaniu
Migracje a bezpieczeństwo : ujęcie teoretyczne, prawne i metodologiczne