Nowości
Współczesne systemy łączności i elektronika w obszarze zagrożeń militarnych : praca zbiorowa
Pokolenia i polskie zmiany : 45 lat badań wzdłuż czasu
Zbiór kart przedmiotów do aneksu do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2021. Cz. 1
Zbiór ćwiczeń i strzelań dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych na 2024 rok
Ruch islamistyczny w konflikcie syryjskim 2011-2021