New items
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2021. Cz. 2-ANEKS 1
Standardy i dobre praktyki służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania i utrzymania ciągłości działania infrastruktury krytycznej
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2023. Cz. 7
Głośniej
Pauza strategiczna : Polska wobec ryzyka wojny z Rosją