New items
Rozpoznanie, ocena i ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych przy urządzeniach techniki wojskowej : poradnik dla Inspektorów ochrony przed polem elektromagnetycznym resortu obrony narodowej
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 2
Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą : wyzwania, ryzyka, rekomendacje
Ostra
Wtórna traumatyzacja wśród funkcjonariuszy policji : konsekwencje i uwarunkowania