Nowości
Własnośc intelektualna w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa
Wzorce zwyciężania. T. 2, Krytyczne starcia wielkich mocarstw
Za szczytem
Ludzie, nie zasoby : jak reagować na zmiany i budować kulturę zaangażowania
Dzika kuchnia